Sivil Toplum Örgütleri

AIDS Savaşım Derneği

AKUT Arama Kurtarma Derneği

Bilişim Sektörü Derneği (TÜBİDER)

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD)

Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Gümrük Müfettişleri Derneği

Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği (HAYAD)

İktisadî Girişim ve İş Ahlâkı Derneği (İGİAD)

İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı (İLKYAR)

İnsan Hakları Derneği

Losemili Cocuklar Vakfı (LÖSEV)

Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (SSYV)

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Tüm Tüketicileri Koruma Derneği (TTKD)

Türk Dış Ticaret Derneği

Türk Kalp Vakfı

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı

Türkiye Aile Planlaması Derneği

Türkiye Bilişim Derneği (TBD)

Türkiye Diyanet Vakfı

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)

Türkiye Milli Kültür Vakfı (TMKV)

Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği (TMUD)

Vakıflar Genel Müdürlüğü