Kanuni düzenlemelere ilişkin mevzuat ve yönetmelikler.
Mevzuat Adı:
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
Açıklama:
Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesinde uygulanacak esas ve usulleri düzenlemektir.
Türü:
Yönetmelikler
No:
2005/9207
Kabul Tarihi:
14/07/2005
Resmi Gazete No:
25902
Resmi Gazete Yayın Tarihi:
10/08/2005
Yürürlük Durumu:
Yürürlükte
Kategori:
Zabıta ve Denetim
İlgili Kurumlar :
İlgili Üst Mevzuatlar:
İlgili Mevzuat Dosyaları :
Mevzuat Metni: 19/10/1999 tarihli ve 99/13681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Açılması İzne Bağlı Yerlere Uygulanacak İşlemler Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.