SİCİL VE ÜRETİM İZNİ
İl Müdürlüğüne Müracat
- Dosyanın incelenerek hazırlanması ve denetimi.
(Eksiklerinin firmaya bildirilmesi ve dosyanın tamamlanması.)

- Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünde dosyanın değerlendirilmesi.
(Eksiklerin İl Müdürlüğüne bildirilmesi. )

- Gıda siciline kaydedilmesi ve sertifikaların düzenlenmesi.
- İl Müdürlüğüne gönderilmesi.
A- SİCİL BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Dilekçe.

2- İşyeri çalışma izin belgesi.

3- Kapasite raporu.

4- Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi,diploma sureti ve bağlı bulunduğu meslek kuruluşuna kayıt belgesi (meslek kuruluşu olanlardan).

5- Gıda sicili ile ilgili Bakanlık adına açılan hesaba ücretin yatırıldığına dair makbuzun aslı veya tasdikli fotokopisi.

6- İşyerinde üretilen yada üretilecek ürünler veya ürün gruplarının adı.

7- Üretilecek tüm ürünler için üretim izni alınacağına dair taahhütname.
B- ÜRETİM İZNİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
B1 ÜRÜN KODEKSLERİ (Tebliğleri) YAYINLANMAYAN ÜRÜNLER İÇİN ÜRETİM İZİN BAŞVURUSU
1- Dilekçe.
2- Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi,diploma sureti ve bağlı bulunduğu meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge (meslek kuruluşu olanlardan).

3- Marka tescil belgesi.

4- Ürünlerle ilgili Bakanlık adına açılan hesaba ücretin yatırıldığına dair makbuzun aslı veya tasdikli fotokopisi.

5- Üretilecek ürünün yüzde bileşimi.

6- Türk Gıda Kodeksine uygun (16 Kasım 1997 tarih ve 23172 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan) hammadde, katkı, aroma ve yardımcı maddeler ile TKB’dan üretim izni almış ambalaj materyali kullanarak Türk Gıda Kodeksine uygun üretim yapacağına dair taahhütname. (ithal ise kontrol belgesi ve gümrük giriş beyannamesi).

7- Üretim teknolojisi,üretim akış şeması.

8- Türk Gıda Kodeksine uygun etiket örneği.

9- Etikette gıda maddesi ile ilgili besin ögesi tablosu(özel beslenme amaçlı ürünlerde zorunlu,diğerlerinde isteğe bağlı).
B2- ÜRÜN KODEKSLERİ(Tebliğleri) YAYINLANAN ÜRÜNLER İÇİN ÜRETİM İZİN BAŞVURUSU
1- Dilekçe.
2- Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi,diploma sureti ve bağlı bulunduğu meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge (meslek kuruluşu olanlardan).

3- Marka tescil belgesi.

4- Ürünlerle ilgili Bakanlık adına açılan hesaba ücretin yatırıldığına dair makbuzun aslı veya tasdikli fotokopisi.

5- Üretilecek ürünün yüzde bileşimi.

6- Türk Gıda Kodeksine uygun etiket örneği.

7- Türk Gıda Kodeksine uygun üretim yapacağına ve TKB ‘dan üretim izni alınan ambalaj materyali kullanacağına dair taahhütname. (ithal ise kontrol belgesi ve gümrük giriş beyannamesi).
B3-GIDA İLE TEMASTA BULUNAN AMBALAJ MATERYALİ ÜRETİM İZİN BAŞVURUSU
1- Dilekçe.
2- Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi,diploma sureti ve bağlı bulunduğu meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge (meslek kuruluşu olanlardan).

3- Marka tescil belgesi.

4- Ürünlerle ilgili Bakanlık adına açılan hesaba ücretin yatırıldığına dair makbuzun aslı veya tasdikli fotokopisi.

5- Gayri sıhhi müessese ruhsatı.

6- Üretim teknolojisi, üretim akış şeması.

7- Üretilecek maddenin hangi gıda (kuru –sıvı gıda)ile temasta kullanılacağına dair bilgi.

8- Hammaddenin ticari ve kimyasal adı.

9- Katkı maddesi kullanılacak ise kullanım amacı ve % miktarı.

10- Boyarmadde uygulaması yapılacaksa kullanılan boyaların ticari ve kimyasal adı ile uluslararası indeks numarası, ayrıca masterback boyada yüzde miktar ve taşıyıcısı.

11- TKB dan üretim izni alan firmalardan hammadde alacağına dair taahhütname (ithal ise kontrol belgesi ve gümrük giriş beyannamesi).

12- Migrasyon ve ağır metaller yönünden, Türk Gıda Kodeksinde yer alan limitlere uygun üretim yapacağına dair taahütname.
Kaynak